השירות שלנו

למטפלות, מנהלות מעונות, גופים ציבוריים ומפעילי רשתות

חברת 'טף תקן' תהיה לכם לעזר לקבלת רישיון באופן המהיר ביותר תוך חיסכון זמן וטרדות.
העבודה מתבצעת על ידי צוות מקצועי המכיר היטב את החוק ואת התקנות

לבחירתכם 3 סוגי מוצרים

חבילה

בסיסית

לפי הנהלים החלים היום

החבילה הבסיסית כוללת:

 • טיפול ובדיקת הניירת ע"פ דרישות משרד העבודה והרווחה. (כולל בדיקת היעדר רישום פלילי), העברתה למשרד.
 • תיאום והעברת קורס ’עזרה ראשונה’ לעובדות המעון, ע"פ דרישות משרד העבודה והרווחה ובהיקף של 22 שעות. (אפשרויות רבות לגבי מועדי הקורסים ומיקומם).
 • תיאום והעברת קורס ’התנהלות בטוחה’ למנהלת המעון, ע"פ דרישות משרד הרווחה ובהיקף של 14 שעות.
  (אפשרויות רבות לגבי מועדי הקורסים ומיקומם).
 • ליווי והכנה לקראת פרסום התקנות שיחולו על המעונות ושיפורסמו במהלך השנה.
 • אפשרויות לרכישת חבילות ביטוח אטרקטיביים, הכוללים: ביטוח צד ג', ביטוח לילדים, ביטוח מבנה ותכולה.

חבילה

מורחבת

החבילה המורחבת כוללת:

 • טיפול ובדיקת הניירת ע"פ דרישות משרד העבודה והרווחה. (כולל בדיקת היעדר רישום פלילי), העברתה למשרד.
 • תיאום והעברת קורס 'עזרה ראשונה' לעובדות המעון, ע"פ דרישות משרד העבודה והרווחה ובהיקף של 22 שעות. (אפשרויות רבות לגבי מועדי הקורסים ומיקומם)
 • ליווי והכנה לקראת פרסום התקנות שיחולו על המעונות ושיפורסמו במהלך השנה.
 • אפשרויות לרכישת חבילות ביטוח אטרקטיביים, הכוללים: ביטוח צד ג', ביטוח לילדים, ביטוח מבנה ותכולה.
 • תיאום וביקור יועץ בטיחות במעון, וקבלת אישור היועץ על תיקון הליקויים ככל שקיימים. הערה: יועץ בטיחות מייתר את הצורך בקורס התנהלות בטוחה החל על מנהלת המשפחתון ובהיקף של 14 שעות.
 • מתן תעודה של טף-תקן על תקינות המבנה ועמידה בדרישות החוק והתקנות.

חבילת

פרמיום

חבילת פרימיום כוללת:

 • טיפול ובדיקת הניירת ע"פ דרישות משרד העבודה והרווחה. (כולל בדיקת היעדר רישום פלילי), העברתה למשרד.
 • תיאום והעברת קורס "עזרה ראשונה" לעובדות המעון, ע"פ דרישות משרד העבודה והרווחה ובהיקף של 22 שעות. (אפשרויות רבות לגבי מועדי הקורסים ומיקומם)
 • ליווי והכנה לקראת פרסום התקנות שיחולו על המעונות ושיפורסמו במהלך השנה.
 • אפשרויות לרכישת חבילות ביטוח אטרקטיביים, הכוללים: ביטוח צד ג', ביטוח לילדים, ביטוח מבנה ותכולה.
 • תיאום וביקור יועץ בטיחות במעון, וקבלת אישור היועץ על תיקון הליקויים ככל שקיימים.
  הערה: יועץ בטיחות מייתר את הצורך בקורס התנהלות בטוחה החל על מנהלת המעון ובהיקף של 14 שעות.
 • מתן תעודה של טף-תקן על תקינות המבנה ועמידה בדרישות החוק והתקנות.
 • אספקת ציוד בטיחותי, ללא תמורה כספית הכולל: מטפים, גלאי עשן, מגני אצבעות כולל התקנה. (עד שתי יחידות מכל סוג)
 • ביקור חד פעמי בהיקף של עד 4 שעות של יועצת ומדריכה פדגוגית לארגון סביבה תואמת התפתחות בהתאמה לגילאי הילדים.

תעודת טף תקן לדוגמה

למעלה