חוק הפיקוח
החדש

דבר החוק

כל מה שצריכים לדעת!
חוק הפיקוח נועד לקבוע הסדר בתחום הפעלת המעונות,
לתת לכם את כללי הבטיחות הטובים ביותר ולוודא שהם מיושמים.
לשם כך קובע החוק כללי בטיחות ופעילות ומקים מסגרת פיקוח מקצועית,
מתוך שאיפה להבטיח מתן תנאים נאותים לפעוטות, למנוע פגיעה בהם,
להעמיד סביבה חינוכית וטיפולית הולמת, ומילוי צורכיהם הגופניים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים.
הפעולות המיידיות שיש לבצע כבר עכשיו

א

הצהרה כי המקום בו מתנהל המעון מתאים לשהייתם של פעוטות.

ב

כלל המחנכים או המטפלים במעון יום לפעוטות השתתפו / ישתתפו בהדרכה בנושא עזרה ראשונה לפעוטות, ובהיקף של 22 שעות.

ג

מנהל/ת המעון עבר או יעבור הכשרה בנושא התנהלות בטוחה ע"י גורם הדרכה שיאושר ע"י הממונה, וכן התחייבות כי כלל המחנכים והמטפלים במעון יעברו קורס מתוקשב בתחום התנהלות בטוחה. לחילופין, יועץ בטיחות יאשר כי המבנה מתאים ואז אין צורך בקורס התנהלות בטוחה.

ד

צוות המעון, מבקש האישור הראשוני, הבעלים של המעון, מנהל המעון, מחנכים-מטפלים, כל יתר עובדי המעון, המתגוררים בדירה המשמשת כמעון, (ובמידה והוא פועל מתוך מקום מגורים) וכל אדם הבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות, אינם בעלי רישום פלילי.

זהו החלק הראשון של החוק.
דרישות נוספות שניתן לבצע בשנה הקרובה:
אישור יועץ בטיחות ועמידה בתקנות ויישום חוק הפיקוח שיורחב במהלך השנה
טף-תקן מלווה אותך בכל השלבים עד קבלת רישיון ההפעלה

הניסיון המצטבר והידע המקצועי שלנו, עומדים לרשותך,
בשביל השקט המקצועי שלך

למעלה